Allmänna villkor


ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.entreskyltar.se. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och (Entreskyltar.se) Bäccman & Berglund Sweden AB, org nr 556992-9432, kontorsadress: Skeppargatan 75, 115 30 Stockholm. Observera att detta endast är ett kontor och ej en fysisk butik.

Genom att göra köp ifrån denna webbsida förbinder du dig till dessa villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren före du använder vår sida.

Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB tillämpar Konsumentköplagen, Distansavtalslagen samt köplagen (om du handlar i egenskap av näringsidkare). Du som privatkund har alltid 14 dagars öppet köp när du handlar hos oss.


FÖRETAGSKUNDER / AVTALSKUNDER

För alla företag, inklusive enskilda näringsidkare som handlar på denna website, gäller Köplagen (1990:931) som du kan läsa om här.


ANSVAR

Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor.
Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB ansvarar inte för eventuella skador som orsakats av att använda webbplatsen och har inget ansvar för indirekta förluster (t. ex. förlorad nedtid, förlorad data, extra arbete eller andra former av ekonomisk skada). Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB kan inte garantera en problemfri, oavbruten eller säker tillgång till webbplatsen.

ÄNDRINGAR

Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss så kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB. Du ska därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.

 

GARANTI

Alla våra produkter kontrolleras ordentlig innan de skickas iväg till dig som kund. Om du upplever problem med varan/varorna är du välkommen att kontakta kundservice här så återkommer vi så snart vi kan.
Garantitid för produkten är två år från den dagen du genomförde köpet. Du måste kunna uppvisa kvitto för köpet. Garantin täcker endast tillverkningsfel på produkten. Garantin täcker ej:

- Naturliga estetiska förändringar så som t ex oxidation och naturligt åldrande som är normalt för våra material.

- Fel eller skada orsakad av olämplig användning eller vårdslöshet som uppstått till följd av normal användning (t ex repor, stötskador, bucklor, slitage i gängdel för skruv, trasigt glas mm).


FORCE MAJEURE

Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB ska undantas från skadeståndsansvar eller andra påföljder till följd av omständigheter bortom  Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB kontroll. Som sådana omständigheter räknas statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från tillverkare eller att Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.


NYHETSBREV, TRYCKSAKER OCH ERBJUDANDEN

När du genomför ett köp på www.entreskyltar.se tackar du automatiskt ja till registrering till vårt adressregister. Detta innebär att du kommer få erbjudanden från oss i form av nyhetsbrev, kataloger, trycksaker och erbjudanden.
Om du önskar avregistrera dig från adressregistret vänligen klicka här.


FEL OCH KORRIGERING AV PUBLICERAT MATERIAL

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, produkttexter och bilder som tryckts eller skrivits felaktigt på webbplatsen. Vi reserverar oss för prisjusteringar (ex. förändrade priser från våra tillverkare och valutaförändringar), lagerförändringar och ev. tekniska fel på webbplatsen, webbläsaren eller i hårdvara såsom nätverk och servrar.


COOKIES

En cookie är en textfil som skickas ifrån en webbsida, ex. till din dator där den lagras i minnet (sessioncookies). Vi använder oss av temporära cookies (s.k. sessionscookies). Dessa används för att lagra inloggningsinformation samt din kundvagn när du surfar runt hos oss. Sessionscookies raderas ur minnet så fort du stänger din web-browser. 
Tänk på att om din browser är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att lägga din beställning via Internet. Du kan lätt ändra denna inställning i din webbläsare.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier.
Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB gör inget anspråk på ägande av sådant innehåll (bilder, foton och videos m.m.) och tar inget juridiskt ansvar för det. För det fall du till exempel misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på websidan, vänligen kontakta oss här.


ÄGANDERÄTT

Alla produkter förblir Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB egendom tills full betalning är gjord.


BEDRÄGERI

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott finns.


UPPSÄGNING

Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidan efter eget tycke. Till exempel om Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

PERSONUPPGIFTSPOLICY (GDPR)

Denna policy beskriver hur Entreskyltar.se (Bäccman & Berglund Sweden AB, org. nr 556992-9432) hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

INSAMLING AV INFORMATION
För att du ska kunna köpa våra varor måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär, anmäler dig för att få reda på när en produkt är tillbaka i lager eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av en produkt inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din ip-adress, adressuppgifter samt företagets organisationsnummer och adressuppgifter till företaget.
Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet. Vid anmälan om att få veta när en produkt är tillbaka i lager, då sparar vi endast din e-postadress.

ANVÄNDNING AV INFORMATION

Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
   
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och för att kunna kontakta dig vid problem.
   
 • ​Lämna information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende våra produkter.
   
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av våra produkter och dess design.
   
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
   
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.


LAGLIG GRUND FÖR INSAMLANDE AV DATA

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra produkter samt tillhandahålla support.

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (köp/ försäljningsvillkor).

Vilka personuppgifter lagras: Namn, e-postadress, kön, telefonnummer, ip-adress, adressuppgifter samt företagsnamn, organisationsnummer och adressuppgifter till företaget.

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag.

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn, adress, telefonnummer, e-post samt företagsnamn, organisationsnummer och adressuppgifter till företaget.

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt lämplig lag.

Syfte 3: Information, kommunikation och marknadsföring av Bäccman & Berglunds produkter via post, e-post, telefon och SMS/MMS. Uppgifterna som samlas in är vanligtvis endast namn samt epost.

Rättslig grund: Samtycke

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn och e-post.
 

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Betrodda leverantörer som behöver åtkomst till denna data för att utföra sina tjänster och åtaganden till Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB har alla skrivit på ett Personuppgiftsbiträdesavtal. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra villkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

SÄKERHET & INFORMATIONSSKYDD

Nödvändiga säkerhetsåtgärder har vidtagits avseende lagringen av personuppgifterna av oss och samarbetspartners. Personuppgifterna lagras inom EU.


ANVÄNDER VI OSS AV COOKIES?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.
 

AVSLUTA PRENUMERATION

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.


ÄNDRING AV PERSONUPPGIFTSPOLICY

Entreskyltar.se / Bäccman & Berglund Sweden AB äger rätt att vid behov ändra och komplettera peronuppgiftspolicyn.

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. 
Vår kontaktinformation hittar du här.

Dessa Allmänna villkor och personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 25 maj 2018.


 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
Shop

Kundservice​

Information

Om oss

Kontakt